вівторок, 14 червня 2016 р.


MIHICTEPCTBO OCBITИ I НАУКИ УКРАЇНИ
НАКА3
№ 559 від 23 травня 2016 року

Про затвердження номінацій
та критеріїв оцінювання
Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека - 2017»


Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року №61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за №209/20522, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017», рішення організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (протокол № 01) та з метою належної організації конкурсу НАКАЗУЮ:
1. Затвердити як такі, що додаються:
1.1. Номінації Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017».
1.2. Критерії оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека 2017» (далі - Конкурс).
2. Органам управління освітою, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:
2.1. Проведення 1-го та 2-го етапів Конкурсу.
2.2. Подання до 15 квітня 2017 року в установленому порядку конкурсних матеріалів переможців 2-го етапу у номінаціях, затверджених цим наказом.
3. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) здійснити організаційні заходи з проведення 3-го всеукраїнського етапу Конкурсу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

ПІДРУЧНИКИ  8 КЛАСМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 585 від 27 травня 2016 року

Про видання підручників
для учнів 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів у 2016 році


Згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2016 року (протокол № 6/1 - 19) «Про затвердження переліку підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що друкуватимуться за кошти державного бюджету у 2016 році» НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити:
  • перелік підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що друкуватимуться за кошти державного бюджету у 2016 році, згідно з додатком 1;
  • перелік підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали найвищі результати вибору загальноосвітніми навчальними закладами, що перекладатимуться на мови національних меншин (молдовська, польська, російська, румунська, угорська) і друкуватимуться за кошти державного бюджету у 2016 році, згідно з додатком 2.
2. Інституту модернізації змісту освіти (в.о. директора Завалевський Ю. І.) укласти договори на видання:
  • підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів згідно з додатком 1, крім тих, якім не надано дозвіл на друк;
  • підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів у перекладі на мови національних меншин згідно з додатком 2, з видавництвами (молдовська, польська, російська, румунська, угорська), яким передано авторські права на переклад цих підручників.
3. Видавництвам, підручники яких перекладатимуться на мови національних меншин (молдовська, польська, румунська, угорська), передати видавництвам, що будуть перекладати підручники на мови національних меншин, упродовж трьох робочих днів після підписання договору електронні версії оригінал-макетів підручників згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                               Л. М. Гриневич


“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181 і від 27 серпня 2010 р. № 781 ” № 351 — редакция от  01.06.2016
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 червня 2016 р. № 351
Київ
  
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181
і від 27 серпня 2010 р. № 781
  
Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 566; 2011 р., № 18, ст. 768, № 88, ст. 3206; 2012 р., № 11, ст. 417; 2013 р., № 11, ст. 414; 2014 р., № 98, ст. 2843; 2015 р., № 70, ст. 2310; 2016 р., № 26, ст. 1025) і від 27 серпня 2010 р. № 781 “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2294; 2015 р., № 70, ст. 2310, № 76, ст. 2525, № 94, ст. 3209) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2016 р. № 351
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. № 181 і від 27 серпня 2010 р. № 781
1. У пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181:
1) в абзаці четвертому слова “(не менше двох років)” і “за останні два роки” виключити;
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“Закупівля підручників і посібників у видавництвах, які не виконали попередні зобов’язання з їх випуску, що призвело до виникнення дебіторської заборгованості на кінець року, забороняється.”.
2. В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 цифри “100” замінити цифрами “120”.